Complements de nit

Nits d'estiu vora el mar, ambient de festa de música i rialles. Temps de goig, d'amors i de mirades.

Joies entranyables, bones companyes d'instants viscuts per la memòria. Joies admirades, fidels guardianes de passions secretes. Joies estimades, testimonis eterns de joventuts passades.

  • Línia Cartago: espectaculars penjolls d'influència fenícia per lluir amb vestits importants per a grans ocasions.
  • Línia Eivissa: magnífics penjolls i braçalets inspirats en Eivissa per combinar amb grans vestits portats per dones valentes i segures.