Característiques

Control de Pes:

Dipositem a voluntat la qualitat de metall i, per tant, el pes-preu de cada peça. El client decideix la quantitat de metall a cada peça, buscant l’equilibri desitjat entre qualitat i cost.

Fabricació a mida:

No existeixen mínims ni màxims a produir. És ideal per a prototips i peces úniques, però també per a  sèries.

Inversió en motlles:

No existeix una inversió inicial elevada per a realitzar una mostra o una sèrie.

Sense soldadures:

Obtenim formes molt complexes d’una sola peça, sense acoblaments ni soldadures posteriors. Estalviem costos innecessaris i guanyem qualitat.

Facilitat d’acabat:

Degut al metall depositat (Ag, 999,9 mls.) i la  forma de realitzar-lo (VIA GALVÀNICA) obtenim una qualitat superficial uniforme i suau, fàcil de polir i amb absència total de porus.

Qualitat:

Treballem amb plata electrolítica de 999,9 mls., que ens oferirà el seu color autèntic al no existir cap aliatge que el distorsioni.